Keurmerken

Keurmerken

Onze keurmerken vormen naast ons vakmanschap en onze toewijding aan klanttevredenheid een extra garantie voor kwaliteit. TIFA Lemele is aangesloten bij de volgende keurmerken:

NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie)

De Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) vertegenwoordigt het topsegment van de Nederlandse timmerindustrie. Door te kiezen voor een timmerfabriek die is aangesloten bij de NBvT, kiest u automatisch voor kwaliteit. Bij TIFA Lemele bent u dus aan het juiste adres.

Naast het behartigen van de gezamenlijke en individuele belangen van ongeveer 200 aangesloten timmerfabrikanten, levert de NBvT ook een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen in- en met hout. Ze stimuleren innovaties en dragen bij aan regelgeving met als doel integrale kwaliteitsverbetering.

De NBvT fungeert niet alleen als brancheorganisatie voor haar leden, maar is ook een kenniscentrum voor diverse marktpartijen, zoals architecten, Verenigingen Van Eigenaren (VvE’s), opdrachtgevers en andere betrokken partijen. U kunt bij het kenniscentrum NBvT terecht voor gespecialiseerd advies over kozijnen, trappen, buitendeuren, binnendeuren en daken. Natuurlijk kunt u ook bij TIFA Lemele terecht voor passend advies. Neem gerust contact met ons op.

KOMO

KOMO is het toonaangevende keurmerk in de Nederlandse bouwsector. TIFA Lemele beschikt over een KOMO-kwaliteitsverklaring, wat betekent dat onze diensten voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de nationale beoordelingsrichtlijn. KOMO staat garant voor onafhankelijk geteste kwaliteit. Voor uiteenlopende producten en processen zijn certificaten afgegeven, waardoor gebruikers kunnen vertrouwen op de kwaliteit ervan. Bovendien voldoen producten met een KOMO-keurmerk automatisch aan de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het Bouwbesluit, het Besluit bodemkwaliteit en andere kwaliteits- en veiligheidseisen.

SKH

Ons KOMO-keurmerk wordt afgegeven door de onafhankelijke Stichting Keuringsbureau Hout (SKH), die certificering in de hout- en bouwbranche regelt en daarmee de kwaliteit van houtproducten en houtconstructies bevordert.

FSC® en PEFC

FSC® , (Forest Stewardship Council) is een internationale organisatie die in 1993 is opgericht en verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC® stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, inclusief een keurmerk. Bosbeheerders kunnen hun bossen laten certificeren als ze voldoen aan de FSC®-standaarden. Onafhankelijke controleurs zien toe op de naleving van deze regels.

PEFC staat voor:(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) is een internationaal, onafhankelijk keurmerk dat duurzaam bosbeheer bevordert. Het uiteindelijke doel van PEFC is om alle bossen ter wereld op een duurzame manier te beheren.

TIFA Lemele is gecertificeerd om deze keurmerken te mogen voeren.

Keurmerk HoutbouwersNL

TIFA Lemele is aangesloten bij het Keurmerk HoutbouwersNL.

Dit kwaliteitsgedreven keurmerk biedt aannemers gemoedsrust. Bedrijven die dit keurmerk dragen, committeren zich aan toonaangevende houtbouw op het gebied van materialen, prestatie-eisen, productieprocessen en onafhankelijke toetsing daarvan. De koppeling met onafhankelijke certificeringen op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en prestatie-eisen neemt bouwers en kwaliteitsborgers veel werk uit handen in het proces.

Deze keurmerken bevestigen onze toewijding aan excellentie en waarborgen dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit van onze producten en diensten.

 


HoutbouwersNL Keurmerk