Ontwikkeling Spray Paint Robot TIFA Lemele

Technologische ontwikkelingen spuitproces TIFA Lemele

Door technologie op weg naar een Fabriek met Toekomst!

Op weg naar een Fabriek met Toekomst!

Onze kozijnenafdeling is modern, compleet, overzichtelijk en veelzijdig én wij prijzen ons gelukkig met een hechte groep vakmannen.  De laatste tijd merken wij wel dat de prijzen, het proces en het vinden van met name jongere toppers onder druk staan.  Hoe hóuden wij de productie van kozijnen efficiënt en innovatief?  Robotisering is daarbij de sleutel.

Robotisering spuitproces

Een gedeelte van het proces is het spuiten van de houten kozijnen. Dit is een essentieel onderdeel dat accuratesse vraagt en aan duidelijk omschreven kwaliteitseisen (KOMO) dient te voldoen. Ook voor een relatief kleine speler in de markt kan een en geautomatiseerde spuitrobot een reële optie zijn. Deze gedachte hebben wij gedeeld met onze verfleverancier en onze machineleverancier Gerretsen Wijhe.

Technologische ontwikkeling en samenwerking

Samen ontdekten wij dat er voor bedrijven van onze schaalgrootte nog geen geschikte en passende oplossing op de markt is.  Samen ontwikkelen? Hoe pak je dat aan….

Technologische ontwikkeling is een vak apart en daarvoor hebben we de samenwerking gezocht met Perron 038 – dé plek voor de innovatieve maakindustrie in de regio. Een groep studenten die de minor “Fabriek van de Toekomst”  aan Hogeschool Windesheim volgen, is met ons de uitdaging aangegaan om een Spray Paint Robot te ontwikkelen.

Prototype gepresenteerd op Demodag

Inmiddels is een prototype in ontwikkeling en de studenten hebben deze met trots getoond op de Demodag op 16 januari j.l. Hierbij presenteerden de studenten hun ideeën, oplossingen, demonstrators en onderzoeksresultaten.  In het komende halfjaar zal een nieuwe groep studenten het prototype verder ontwikkelen zodat deze mogelijk geïmplementeerd kan worden in onze fabriek. De eerste resultaten zijn veelbelovend!

 

 

 


HoutbouwersNL Keurmerk